Historia
 
My i historia 4. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2012

Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej obraz

4 Zadanie
5 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

A. Kto jest autorem obrazu?

- Autorem obrazu jest krakowski malarz żyjący w XIX wieku - Jan Matejko .

B. Jakie wydarzenie zostało przedstawione na ilustracji?

- Obraz przedstawia uchwalenie Konstytucji 3 maja przez Sejm Czteroletni. Na płótnie ukazany został pochód posłów wraz z królem - Stanisławem Augustem Poniatowskim zmierzający z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana w celu ponownego zaprzysiężenia tekstu konstytucji .

C. Kiedy miało miejsce to wydarzenie?

- Wydarzenie to miało miejsce 3 maja 1791 roku .

D. Jakie elementy obrazu wskazują na to, że przedstawione na ilustracji wydarzenie miało miejsce w dawnych czasach? Podaj trzy przykłady.

  • ubiór postaci - peruki, płaszcze, lakierki, bogato zdobione suknie .
  • brukowane warszawskie ulice .
  • XVIII - wieczne kamienice .

E. Jakie święto państwowe obchodzimy co roku 3 maja?

- 3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja