Historia
 
My i historia 4. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2012

Uzupełnij zdania, wpisując w miejsca

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Prawa i obowiązki wszystkich członków społeczności szkolnej określają obowiązujące w szkole regulaminy .

Współgospodarzem szkoły i reprezentantem społeczności uczniowskiej jest samorząd szkolny .

Każda szkoła ma swoją historię i tradycję , którą pielęgnuje i stara się przekazywać kolejnym pokolenim uczniów.

Znajomość historii i tradycji własnej szkoły tworzy więź łączącą wszystkich jej uczniów i absolwentów .