Historia
 
My i historia 4. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2015
Praca ze źródłem. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

1. Wypisz z tekstów źródłowych wyrażenia za pomocą których określono czas spisu ludności i narodzin Jezusa.

- "w owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta żeby przeprowadzić spis w całym państwie"

- "pierwszy spis odbył się (...) gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz"

- "Jezus narodził się (...) za panowania króla Heroda"

 

2. Wyjaśnij, w jaki sposób określono czas w obu Ewangeliach.

- Czas w obu Ewangeliach określano za pomocą panowania kolejnych rzymskich władców.