Historia
 
Wczoraj i dziś 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Chrześcijańskie przykazanie miłości

Praca z mapą Zadanie
Tekst Źródłowy Zadanie

1. Powiedz, za kogo powinien się modlić każdy chrześcijanin.

- Każdy chrześcijanin powinien modlić się za swoich prześladowców, nieprzyjaciół i wrogów.

2. Wyjaśnij, dlaczego chrześcijaństwo określa się jako religię miłości.

- Chrześcijaństwo określa się jako religię miłości, ponieważ uczy ona wielkiego miłosierdzia. Wzywa do pomocy bliźniemu, czynienia dobra oraz altruizmu.