Historia
 
Wczoraj i dziś 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wymień prawa oraz obowiązki rodziców 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wymień prawa oraz obowiązki rodziców

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Obowiązki i prawa rodziców:

 • Opieka nad dzieckiem - zapewnienie dziecku pożywienia oraz ubioru;
 • Zapewnienie dziecku miłości oraz poczucia bezpieczeństwa;
 • Poszanowanie praw i wolności dziecka;
 • Szanowanie oraz wspieranie dziecka;
 • Prawo do wychowania i edukacji dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi;
 • Prawo wymagania od dziecka posłuszeństwa;
 • Prawo kontaktów z dzieckiem;
 • Rodzice mają prawo oczekiwać od dziecka pomocy w gospodarstwie domowym;

Obowiązki i prawa dzieci:

 • Dziecko ma obowiązek szanować swoich rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach;
 • Rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia;
 • Szanować swoją pracę oraz innych ludzi;
 • Dbać i szanować rzeczy oraz zabawki otrzymane od rodziców;
 • Szanować  i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • Wiernie służyć Ojczyźnie;
 • Prawo do życia i rozwoju;
 • Prawo do informacji;
 • Prawo do prywatności;
 • Prawo do nauki, wychowania bez przemocy oraz wyrażania własnych opinii;