Chemia
 
Ciekawa chemia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Jarosław Haładuda
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Podaj i wyjaśnij główną przyczynę eutrofizacji 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj i wyjaśnij główną przyczynę eutrofizacji

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Przyczyną eutrofizacji jest zwiększenie zawartości związków chemicznych w wodzie. Głównie azotu i fosforu. Źródłem ich są nawozy wymywane z gleby do wód. Prowadzi to do gwałtownego rozwoju glonów tym samym zwiekszenia użycia tlenu  w zbiornikach wodnych. Poprzez wzrost ilości glonów i bakterii w zbiorniach pojawiają się osady denne i jezioro zarasta.