Chemia
 
Ciekawa chemia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Jarosław Haładuda
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Napisz w formie jonowej, jonowej skróconej i cząsteczkowej równania reakcji

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie