Historia
 
My i historia. Historia i społeczeństwo 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom i napisz

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
5 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

1. dworek szlachecki

  • szlachta prowadziła głównie życie towarzyskie i politycze;
  • brała udział w pospolitym ruszeniu;
  • dbała o własne posiadłości ziemskie;
  • sprawowała władzę nad poddanymi chłopami;

2. kamienica mieszczańska 

  • bogaci kupcy zasiadali w radzie miasta, zajmowali najważniejsze urzędy;
  • mieszczanie płacili podatki, które przeznaczano m.in. na utrzymanie murów miejskich oraz utrzymanie porządku w mieście;
  • mieszczanie byli zobowiązani do obrony miasta w razie zagrożenia;

3. chata chłopska

  • chłopi byli poddanymi szlachty, którzy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny na rzecz pana (często nawet przez 4 dni w tygodniu);
  • pracowali bez wynagrodzenia na szlacheckim folwarku;
  • płacili czynsz lub oddawali daninę w naturze;