Historia
 
My i historia. Historia i społeczeństwo 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Opisz krótko zajęcia ludzi żyjących 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Opisz krótko zajęcia ludzi żyjących

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*
  • wojewodowie - pod nieobecność władcy sprawowali rządy w kraju lub dowodzili wojskiem;
  • kasztelanowie - odpowiadali za przygotowanie grodu do obrony, w razie najazdu nieprzyjacielskich wojsk dowodzili załogą zbrojną, sprawowali w grodzie sądy, ścigali od okolicznej ludności daniny na rzecz panującego;
  • wojowie - towarzyszyli władcy w objazdach po kraju, strzegli grodów, dbali o bezpieczeństwo państwa;
  • zakonnicy - do ich głównych obowiązków należała modlitwa oraz praca;
  • chłopi - zajmowali się rolnictwem i hodowlą, płacili daninę na rzecz królewskiego dworu;
  • ludność służebna - świadczyła specjalne zadania na rzecz księcia;
  • rzemieślnicy - zajmowali się rzemiosłem, dodatkowo uprawiali rolę;