Historia
 
My i historia 5. Historia i społeczeństwo 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Scharakteryzuj postawę społeczeństwa polskiego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Podczas potopu szwedzkiego społeczeństwo polskie wykazało się wielką odwagą, heroizmem oraz walecznością. Jako pierwsi opór stawili chłopi, mieszczanie oraz drobna szlachta, którzy na skutek najazdu szwedzkiego stracili dorobek całego życia. Szczególne znaczenie dla podniesienia woli walki z najeźdźcą miała obrona klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, kierowana przez ojca Augustyna Kordeckiego. Obrońcy przez sześć tygodni bohatersko odpierali ataki Szwedów. Dzięki ich postawie udało się odeprzeć atak trzytysięcznej armii szwedzkiej.