Historia
 
My i historia 5. Historia i społeczeństwo 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Wyjaśnij, jakie powinności mieli chłopi

1 Zadanie
2 Zadanie

Chłopi za dziedziczne użytkowanie ziemi musieli płacić swym panom daninę w trojaki sposób: poprzez świadczenie dla nich różnych prac, oddawanie części tego, co uzyskali w gospodarstwie oraz płacenie pieniędzy. Z upływem czasu ilość zobowiązań chłopów wzrastała, co znacznie pogarszało ich sytuację.