Historia
 
My i historia 5. Historia i społeczeństwo 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Wymień cechy średniowiecznego rycerza.

1 Zadanie
2 Zadanie

Cechy średniowiecznego rycerza:

  • umiejętność władania bronią;
  • odwaga;
  • męstwo;
  • honor;
  • wierność swemu władcy;
  • umiejętność dotrzymania danego słowa;
  • obrona słabszych oraz wiary chrześcijańskiej;
  • uprzejmość wobec kobiet;
  • odporność na ból;
  • umiłowanie ojczyzny;