Historia
 
My i historia 5. Historia i społeczeństwo 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Wymień główne zajęcia zakonników i określ 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wymień główne zajęcia zakonników i określ

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Główne zajęcia średniowiecznych zakonników:

  • ciężka praca - w ogrodach oraz warszatatach rzemieślniczych;
  • częsta modlitwa;
  • prowadzenie szpitali;
  • praca w skryptorium - ręczne przepisywanie ksiąg oraz wykonywanie pięknych zdobionych ilustracji zwanych miniaturami;
  • prowadzenie szkół przyklasztornych - uczono w nich chłopców: łaciny, rachunków oraz religii;
  • mnisi uprawiali w ogrodach warzywa, kwiaty oraz zioła, które wykorzystywano następnie do produkcji leków;
  • zakonnicy często prowadzili pasieki, hodowali zwierzęta;
  • wytwarzali liczne produkty żywnościowe: chleb, masło, sery;