Historia
 
My i historia 5. Historia i społeczeństwo 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Podział plemion słowiańskich

Praca z mapą Zadanie

1. Podaj nazwy mórz, nad którymi osiedliły się ludy słowiańskie.

  • Morze Bałtyckie
  • Morze Czarne
  • Morze Adriatyckie

2. Odczytaj nazwy rzek, które przepływały przez terytorium Słowian zachodnich. Wymień dwa państwa, które obecnie leżą na tych terenach.

  • Wisła
  • Bug
  • Warta
  • Odra 
  • Wag

Państwo, które leży nad Wisłą - Polska

Państwo, które leży nas Wagiem - Słowacja