Matematyka
 
Matematyka z kluczem 4. Podręcznik. Część 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Narysuj odcinek AB, a poniżej niego prosta a.

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Mierzymy cyrklem długość odcinka AB. 

Na prostej a zaznaczamy punkt, który będzie początkiem nowego odcinka. 

Wbijamy cyrkiel w punkt i nie zmieniając wcześniej ustawionej rozwartości kreslimy łuk, który przetnie prostą. Wbijamy cyrkiel w punkt przecięcia i ponownie kreślimy łuk, a potem następny łuk (w sumie trzy razy). 

 Odcinek trzy razy dłuższy niż AB zaznaczono na czerwono. 

  Thumb 9s16