Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Oblicz. -> Jeśli rozwiążesz poprawnie trzy przykłady

1 Zadanie
4 Zadanie

poziom A

a) 7+5= 12

b) (-2)+(-7)=(-9)

c) (-4)+(-8)=(-12)

d) (-2)+(-1)=(-3)

e) (-6)+(-9)=(-15)

f) 4+8=12

g) (-5)+(-9)=(-14)

h) (-7)+(-6)=(-13)

i) (-3)+(-2)=(-5)

 

poziom B

a) 7+(-7)=0

b) (-2)+2=0

c) 8+(-8)=0

d) 1+(-1)=0

e) (-11)+11=0

f) (-18)+18=0

g) 9+(-9)=0

h) (-17)+17=0

i) (-3)+3=0

 

poziom C

a) 7+ (-5)= 2

b) (-2)+7= 5

c) 4+ (-8)= (-4)

d) (-2)+1= (-1)

e) 6+ (-9)= (-3)

f) 8+ (-4)= 4

g) (-5)+9= 4

h) (-7)+6= (-1)

i) 3+(-2)=1

 

poziom D

a) 7+(-3)= 4

b) (-2)+ (-6)= (-8)

c) 4+(-4)=0

d) (-2)+9= (-7)

e) (-8)+(-9)=(-17)

f) 11+(-11)=0

g) (-5)+4 =(-1)

h) (-3)+ (-6)= (-9)

i) 5+(-5)= 0

 

MISTRZ

a) -234+ 123+ (-20)= -254+123= (-131)

b) -54+ (-72)+(-63)= (-189)

c) -45+ 78+(-15)+(-40)+22= (-100)+100= 0

d) 17+ (-28)+ (-13)+ 42+(-5)= 59+(-46)=13