Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Hanna Jaku, Elżbieta Rzepecka, Barbara Stryczniewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Na rysunkach przedstawiono siatki kilku brył

1 Zadanie
2 Zadanie

 

Bryła Nazwa bryły  liczba podstaw  liczba ścian 
bocznych
 liczba wszystkich 
krawędzi
 liczba krawędzi
bocznych
 liczba wierzchołków
A ostrosłup o podstawie 
w kształcie pięciokąta
1 5 10 5 6
B graniastosłup o podstawie
w kształcie trapezu równoramiennego
2 4 12 4 8
C prostopadłościan  2 4 12 4 8
D

graniastosłup o podstawie 

w kszatłcie trójkąta równobocznego

2 3 9 3 6
E

ostrosłup o podstawie

w kształcie prostokąta

1 4 8 4 5
F sześcian  2 4 12 4 8