Biologia
 
Puls życia 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Monika Jaworska, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski, Monika Zaleska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Obok zdań zawierających prawdziwe informacje 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Obok zdań zawierających prawdziwe informacje

4 Zadanie
5 Zadanie

P Cechy sprzężone z płcią to cechy niedotyczące płci, kodowane przez geny zlokalizowane na chromosomie X.

P Kariotyp to zestaw wszystkich chromosomów występujących w komórce ciała danego organizmu.

P Nosicielką hemofilii jest kobieta, która nie choruje, ale może przekazać potomstwu wadliwy gen.

F Mężczyźni mają po dwa allele każdego genu. (w przypadku cech sprzężonych z płcią mężczyźni posiadają tylko jeden allel danego genu zlokalizowany na chromosomie X)

P U mężczyzn recesywna choroba dziedziczna sprzężona z płcią występuje po odziedziczeniu genu recesywnego od matki.