Biologia
 
Puls życia 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Monika Jaworska, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski, Monika Zaleska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Odczytaj informację o budowie pewnego 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Odczytaj informację o budowie pewnego

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

nić DNA:    T T A C C G A C G T A C T G T C A C

W przypadku kwasu RNA komplementarną zasadą łączącą się z adeniną (A) jest uracyl (U) - nie tak jak w przypadku kwasu DNA tymina (T).

nić mRNA: A A U G G C U G C A U G A C A G U G

Jeden kodon składający się z trzech kolejnych nukleotydów koduje jeden aminokwas np. kodon AAU koduje aminokwas o nazwie glicyna (GLY). Poniżej podano skróty poszczególnych aminokwasów budujące białko.

aminokwasy: ASN GLY CYS MET THR VAL