Biologia
 
Puls życia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wymień i opisz cechy populacji. 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wymień i opisz cechy populacji.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
  • liczebność - oznacza liczbę wszystkich osobników w danej populacji
  • zagęszczenie - oznacza liczbę osobników zamieszkujących określoną jednostkę powierzchni lub objętości (w przypadku wody)
  • rozrodczość - oznacza liczbę osobników urodzonych w określonej jednostce czasu
  • śmiertelność - oznacza liczbę osobników, które wyginęły w określonej jednostce czasu
  • struktura przestrzenna - oznacza sposób rozmieszczenia osobników na obszarze, który zamieszują
  • struktura wiekowa - oznacza zróżnicowanie populacji pod względem wieku (udział różnych grup wiekowych w całej populacji)
  • struktura płciowa - oznacza udział osobników płci męskiej i żeńskiej w populacji