Biologia
 
Puls życia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Obok zdań zawierających prawdziwe informacje 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Obok zdań zawierających prawdziwe informacje

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

A. Piwne i niebieskie oczy w rodzinie Kowalskich są przykładem zmienności. P

B. Zarówno DNA, jak i RNA zbudowany jest z nukleotydów. P

C. U pewnego gatunku diploidalna liczba chromosomów wynosi 18, zatem jego gamety mają również 18 chromosomów. F (gamety są haploidalne dlatego liczba chromosomów jest o połowe mniejsza niż w komórkach diploidalnych)

D. U kobiety oba chromosomy 23 pary są identyczne. P

E. Kod genetyczny jest uniwersalny, co oznacza, że jest taki sam u żubra i stonki. P (uniwersalność kodu genetycznego oznacza, że dany kodon zawsze koduje ten sam aminokwas)

F. Po skrzyżowaniu groszków o kwiatach białych i czerwonych w pokoleniu  potomnym połowa osobników zawsze będzie miała kwiaty czerwone, a połowa białe. F (będzie tak tylko w przypadku, gdy groszek o kwiatach czerwonych będzie heterozygotą).