Biologia
 
Puls życia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Odczytaj zaszyfrowaną w DNA kolejność 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

kolejność nukleotydów w DNA

GGC TTC TTG GGA GCA GCA  GGA AGC ACT ATG GGC GCA

kolejność nukleotydów w mRNA

CCG AAG AAC CCU CGU CGU CCU UCG UGA UAC CCC CGU

kolejność aminokwasów budujących białko

PRO-LYS-ASN-PRO-AR-ARG-PRO-SER- KODON STOP -TYR-PRO-ARG