Biologia
 
Puls życia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Omów przyczyny i skutki dewastacji gleb. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Omów przyczyny i skutki dewastacji gleb.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

DEWASTACJA GLEBY

 

PRZYCZYNA

SKUTEK

kwaśne opady - powstają po połączeniu się kropel wody z zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu

gleba jest wyjałowiona i zakwaszona, co sprzyja pobieraniu z gleby i przyswajaniu metali ciężkich. Kumulują się one w ciałach organizmów zgodnie z łańcuchem pokarmowym. Ostatnie ogniwa łańcucha troficznego zawierają w swoich tkankach największe ilości szkodliwych pierwiastków. Metale ciężkie powodują choroby, a nawet śmierć. Dotyczy to oczywiście także człowieka.

wypalanie traw

śmierć organizmów poprawiających kondycję i żyzność gleby, prowadzi do jej wyjałowienia

stosowanie nawozów sztucznych w nadmiernych ilościach

zasolenie lub zakwaszenie gleby; utrudnienie pobierania wody i soli mineralnych przez rośliny

używanie w rolnictwie ciężkich maszyn

znajdujące się w glebie przestrzenie wypełnione tlenem i wodą są zgniatane. Roślinom brakuje tlenu i wody, które są potrzebne do rozwoju

oranie

naruszanie struktury gleby; śmierć organizmów glebotwórczych

osuszanie terenów podmokłych

przesuszenie gleby, również na trenach przyległych; obumieranie gatunków roślin i zwierząt żyjących na tych terenach; zwiększone ryzyko pożarów

wprowadzanie monokultur - czyli uprawianie pewnego gatunku rośliny przez kilka lat z rzędu na danym obszarze

wyjałowienie gleby, ponieważ osobniki tego samego gatunku mają te same nisze i korzystają z tych samych zasobów środowiska. W konsekwencji wyczerpują się składniki pokarmowe gleby, które te organizmy stale pobierają. Brakuje także wody.