Biologia
 
Puls życia 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wyjaśnij, dlaczego pokoleniem dominującym u

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Pokoleniem dominującym u paprotników jest sporofit, ponieważ w porównaniu do gametofitu, jest większy i ma bardziej złożoną budowę. Sporofit paprotników jest pokoleniem trwałym.