Biologia
 
Puls życia 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Przyporządkuj poszczególnym błonom płodowym (1-2)

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

1. B. Zapewnia rozwijającemu się zarodkowi środowisko wodne.

2. C. Gromadzi zbędne produkty przemiany materii.