Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014

Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
  • Przyczyna: strajki robotnicze
  • Wydarzenie: porozumienia sierpniowe
  • Skutek: utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.