Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tabelę, wpisując w niej zadania 4.42 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Uzupełnij tabelę, wpisując w niej zadania

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Szkoła Rycerska -  szkoła dla młodzieży szlacheckiego pochodzenia, korpus kadetów. Założył ją w 1765 roku król Stanisław August Poniatowski jako pierwszą państwową szkołę w Polsce. Uczyła i wychowywała w duchu oświecenia. Miała kształcić nowoczesną kadrę oficerów zdolną do zreformowania armii i gotową do poświęceń dla Rzeczypospolitej. Jej komendantem był Adam Kazimierz Czartoryski, do wychowanków należeli m.in. : Jakub Jasiński, Tadeusz Kościuszko.

Komisja Edukacji Narodowej - KEN była pierwszym na świecie ministerstwem oświaty. Zadaniem KEN była organizacja nowego systemu oświaty oraz wykształcenie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i obywatelskim.  W wyniku powstania KEN utworzono 2 szkoły główne (Koronną w Krakowie i Litewską w Wilnie) oraz szkoły wydziałowe, podwydziałowe i niewielką liczbę szkół parafialnych. Opracowano nowoczesne programy nauczania.