Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia A-E 4.61 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia A-E

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

A. Obszar Niemiec oznaczono kolorem fioletowym.

B. Obszar ZSRR oznaczono kolorem zielonym.

C. Sojusznikami Hitlera były: ZSRR oraz Słowacja. W sojuszu z nim nie były z kolei: Węgry, Rumunia, Litwa. 

D. Granica pomiędzy okupacją radziecką i niemiecką przebiegała wzdłuż dwóch rzek: Bugu oraz Sanu. Sowieci zajęli wschodnie tereny II Rzeczypospolitej z Wilnem oraz Lwowem. Niemcy zajęli zachodnie oraz centralne ziemie Polski wraz z Pomorzem oraz stolicą w Warszawie. 

E. Nazwy trzech najważniejszych bitew stoczonych z Niemcami we wrześniu 1939 roku to:

- bitwa nad Bzurą

- bitwa pod Kockiem

- bitwa pod Wizną