Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014

Przyjrzyj się znaczkom Poczty Polskiej, wydanym

5 Zadanie

A. kolejno od lewej do prawej

- Lwów (Ukraina)

- Gdynia (Polska0

- Częstochowa (Polska)

B.

  • Kraków
  • Lwów
  • Warszawa
  • Wilno
  • Lublin
  • Poznań