Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014

A. Państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Rzeczypospolitej to:

- Rosja

- Niemcy

- Austro-Węgry

B. Kraje należące do Ententy:

- Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i irlandii

- Francja

- Rosja

C. Państwa centralne:

- Niemcy

- Austro-Węgry

- Włochy