Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014

W poniższej tabeli zaznacz wyrażenia

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

A. Zakres władzy monarchy: zależność od uprzywilejowanych stanów

B. Pozycja szlachty: niezależność polityczna

C. Obronność: armia powoływana tylko w wypadku zagrożenia kraju

D. Następstwo tronu: każdorazowy wybór monarchy przez stany uprzywilejowane