Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Opisz pełnymi zdaniami warunki 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

A. Czas pracy - Robotnicy w XIX wieku pracowali od 12 do 16 godzin na dobę.

B. Wynagrodzenie - Robotnicy otrzymywali niewielkie wynagrodzenie od właścicieli zakładów przemysłowych w których pracowali.

C. Opieka medyczna - Robotnicy w XIX wieku nie byli objęci opieką medyczną. 

D. Ubezpieczenie w razie nieszczęśliwych wypadków - Robotnicy pracujący w XIX - sto wiecznych fabrykach nie otrzymywali ubezpieczeń zdrowotnych w razie nieszczęśliwego wypadku.