Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Określ, czy podane informacje 4.2 gwiazdek na podstawie 10 opinii

A. Emigracja to przeniesienie się ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy - FAŁSZ

B. Po upadku powstań narodowych wielu Polaków emigrowało do Francji, Anglii lub Stanów Zjednoczonych - PRAWDA

C. Tajne nauczanie to nielegalne spotkania, podczas których uczono przedmiotów zakazanych przez zaborców - PRAWDA