Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst źródłowy 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst źródłowy

2 Zadanie

A. Zdaniem autora tekstu Kolej Żelazna Warszawsko-Wiedeńska:

a) wywierała ogromny wpływ na gospodarkę ziem polskich

B. Kolej Warszawsko-Wiedeńska miała wpływ na rozwój przemysłu, ponieważ:

a) dowoziła do fabryk niezbędne surowce

C. Większość ludzi mieszkających na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku była zatrudniona w:

a) rolnictwie 

D. W opinii autora tekstu najważniejszą rolą kolei było:

c) związanie obszarów przemysłowych z rolniczymi.