Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Uzupełnij schemat, który przedstawia zakres 4.25 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Uzupełnij schemat, który przedstawia zakres

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
  • Galicyjski Sejm Krajowy podejmował decyzje w sprawach: galicyjskiej gospodarki, oświaty oraz kultury.
  • Urząd namiestnika carskiego w Galicji sprawowali: Polacy.
  • W szkołach i urzędach Galicji obowiązywał język: polski.
  • W Galicji działały polskie uniwersytety w Krakowie i we Lwowie.