Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Przeczytaj fragment konstytucji Rzeczypospolitej 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przeczytaj fragment konstytucji Rzeczypospolitej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

A. Jaką ideę zaproponowaną w epoce oświecenia realizuje zacytowany fragment konstytucji?

- Zacytowany fragment realizuje oświeceniową ideę trójpodziału władzy.

B. Kto jest autorem tej idei?

- Autorem tej idei jest Monteskiusz - francuski filozof, prawnik oraz pisarz epoki Oświecenia.

C. Wymień nazwy organów władzy, które w Polsce mogą stanowić prawo. 

- Sejm i Senat stanowią prawo (władza ustawodawcza).