Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Odpowiedz na pytania A-C związane z odsłonięciem 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Odpowiedz na pytania A-C związane z odsłonięciem

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

A. Komu dedykowano ten pomnik?

- Pomnik ten dedykowano dzieciom z Wrześni, które w 1901 roku sprzeciwiły się nauczaniu religii w języku niemieckim.

B. W którą rocznicę strajku osdłonięto ten pomnik?

- Pomnik ten odsłonięto w 74 rocznicę strajku szkolnego z Wrześni.

C. Dlaczego dzieci przedstawione na pomniku stoją wyprostowane?

- Dzieci przedstawione na pomniku stoją wyprostowane, ponieważ swoją postawą podkreślają niezłomność oraz odwagę względem Niemców, którzy dążyli do ich wynarodowienia.

D. Zastanów się i napisz, dlaczego społeczeństwo miasta Wrześni ufundowało pomnik poświęcony strajkowi szkolnemu?

- Mieszkańcy Wrześni ufundowali pomnik poświęcony szkolnemu strajkowi z 1901 roku, ponieważ chcieli oddać hołd dzieciom, które w tak zdecydowany sposób sprzeciwiły się germanizacji. Dzieci z Wrześni stały się wzorem patriotyzmu oraz religijności.