Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Na podstawie ilustracji i fragmentów tekstu 3.92 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Na podstawie ilustracji i fragmentów tekstu

4 Zadanie
5 Zadanie

1. Adam Mickiewicz tworzył swe dzieła "ku pokrzepieniu serc". W swoich utworach przypominał dokonania wielkich Polaków. W epopei pt."Pan Tadeusz" sławił Tadeusza Kościuszkę, wychowanka Szkoły Rycerskiej za insurekcję, która miała przywrócić Rzeczypospolitej wolność i niezależność. Podkreśł dokonania tego wybitnego wodza dla naszej Ojczyzny. Przypominał różnież syletkę i wielkie dokonania generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Przywoływał w ten sposób czasy świetlności Rzeczypospolitej (hymn Polski).

2. Opis poloneza, który zagrano na weselu Tadeusza i Zosi miał wzbudzać uczucia patriotyzmu, miał przenosić myśli człowieka do utraconej Ojczyzny. Opis ubioru Podkomorzego przywoływał czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej.