Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Wykonaj polecenia A i B 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

A.

1797 rok- utworzenie Legionów Polskich we Włoszech

B.

Legiony Polskie we Wloszech powstały w:

d) drugiej polowie XVIII wieku