Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014

A.

1795 rok- III rozbiór Polski- ostateczny podział ziem polskich pomiędzy trzech zaborców

B.

Do upadku państwa polskiego doszło w

d) drugiej połowie XVIII wieku