Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Zadecyduj, czy podane niżej informacje są 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zadecyduj, czy podane niżej informacje są

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

A. Po I rozbiorze w miastach królewskich Rzeczypospolitej poprawił się stan higieny. - Prawda

(Po I rozbiorze Polski w miastach królewskich rozpoczęły swoją działalność tzw. Komisje Dobrego Porządku, które m.in. zajmowały się budową kanałów odprowadzajżcych z ulic nieczystości.)

B. Sejm Wielki (1788-1792) dał prawa polityczne chłopom. - Fałsz

C. Wszyscy posłowie Sejmu Wielkiego popierali zmiany proponowane przez stronnictwo królewskie. - Fałsz

D. Konstytucja uchwalona na Sejmie Wielkim wzmocniła ustawodawczą rolę sejmu. - Prawda