Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014

Na zamieszczonej taśmie chronologicznej zaznacz

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

A. 

3 maja 1791 rok

B.

2016-1791= 225

Konstytucję uchwalono 225 lat temu

C.

Wiek XVIII rozpoczął się w roku 1701, a zakończył w roku 1800.