Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Wymień przykłady walki cywilnej z okupantem 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wymień przykłady walki cywilnej z okupantem

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Przykłady walki cywilnej prowadzonej przez członków Polskiego Państwa Podziemnego z okupantem:

  • podejmowanie szeregu działań mających na celu podtrzymanie polskiego życia narodowego;
  • organizacja konspiracyjnych wieczorków literackich, koncertów, spektakli teatralnych;
  • wydawanie prasy podziemnej i ulotek;
  • pisanie antyniemieckich haseł na murach;
  • podejmowanie szeregu akcji ośmieszających okupanta;
  • powstanie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) - która zajmowała się organizacją konspiracyjnych kompletów, na których młodzież zdawała maturę a nawet kończyła studia wyższe;
  • zabezpieczanie i przechowywanie skarbów kultury narodowej - księgozbiorów, rękopisów, obrazów oraz dzieł sztuki;