Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Praca z mapą 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

1. Wymień państwa centralne i wskaż ich stolice.

  • Niemcy - Berlin
  • Austro-Węgry - Wiedeń
  • Włochy - Rzym

2. Wymień państwa Ententy i wskaż ich stolice.

  • Rosja - Petersburg
  • Francja - Paryż
  • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii - Londyn

3. Wskaż na mapie państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Rzeczypospolitej. Odpowiedz, czy wszystkie trzy były w tym samym bloku wojskowym?

  • Państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Rzeczypospolitej to: Rosja, Niemcy oraz Austro-Węgry.
  • Niemcy i Austo-Węgry były w bloku państw centralnych, natomiast Rosja poparła państwa Ententy.