Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Powiedz, jakie miasta nazywamy miastami 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Miasto przemysłowe charakteryzowało się wielką ilością fabryk, hut oraz kopalń, gdzie rozwijał się przemysł. Szybki napływ ludności wiejskiej do miast spowodował szybki wzrost zaludnienia oraz przekształcenie się małych miast w wielkie ośrodki przemysłowe.