Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Praca z tekstem 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

1. Powiedz, co w życiu Marii Skłodowskiej - Curie było najważniejsze.

- W życiu Marii Skłodowskiej- Curie najważniejsza była praca, która sprawiała jej radość, dawała poczucie spełnienia, dzięki niej - pomagała ludziom.

2. Wymień dziedziny, w których wykorzystano odkrycia Marii Skłodowskiej - Curie.

  • energetyka - budowa elektrowni atomowych
  • medycyna - leczenie raka

3. Wyjaśnij, dlaczego autor tekstu uważa, że uczona była bezinteresowna.

Maria Skłodowska - Curie była osobą bezinteresowną, ponieważ poświęciła swe życie dla dobra nauki, nie osiągając przy tym korzyści materialnych.