Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, w jaki sposób władze pruskie 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij, w jaki sposób władze pruskie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
Praca z tekstem Zadanie

Polityka germanizacji miała na celu wynarodowienie Polaków. Pod koniec XIX wieku władze pruskie nasiliły antypolskie działania. W urzędach oraz szkołach obowiązywał język niemiecki. Nauczycielami oraz urzędnikami zostali Niemcy. Nauczanie w języku polskim obowiązywało jedynie w szkołach elementarnych oraz na lekcjach religii. Germanizacja objęła także Kościół katolicki. Niemcy stosowali represje względem księży. Prusacy prowadzili także politykę wydalania Polaków z ziem przez nich zajętych - tzw. rugi pruskie.