Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, dlaczego i w jaki sposób 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Władze carskie rusyfikowały polskie szkolnictwo, ponieważ dążyły one do całkowitego wynarodowienia Polaków.

  • narzucono nauczanie wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem religii) w języku rosyjskim;
  • zazazano posługiwania się językiem ojczystym w szkołach;
  • zabroniono czytania oraz posiadania przez polskie dzieci książek o tematyce narodowej;