Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Podaj cztery przykłady represji zastosowanych 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podaj cztery przykłady represji zastosowanych

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Cztery  przykłady represji zastosowanych wobec społeczństwa polskiego po upadku powstań :

  • likwidacja konstytucji, sejmu i armii Królestwa Polskiego;
  • Wielka Emigracja tysięcy Polaków;
  • zsyłki na Syberię;
  • tysiące powstańców skazano na śmierć;