Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Podaj bezpośrednią przyczynę wybuchu powstania 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj bezpośrednią przyczynę wybuchu powstania

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
Praca z tekstem Zadanie

Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego była branka - czyli przymusowy pobór młodych mężczyzn do carskiego wojska. 

Branka polskich mężczyzn do wojska rosyjskiego została przeprowadzona w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku, zakończyła się jednak fiaskiem, ponieważ wielu młodych mężczyzn opuściło wówczas Warszawę, aby nie trafić do rosyjskiego wojska. Zaczęli tworzyć zbrojne oddziały, co doprowadziło w konsekwencji do przedwczesnego wybuchu powstania. Aby nie dopuścić do skutecznego poboru na prowincji, gdzie branka miała się odbyć 25 stycznia, Centralny Komitet Narodowy wyznaczył termin wybuchu powstania na noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku.